- Drugscongres 2016: ALCOHOL & NPS - 
10 November 2016 - Het Pand (Universiteit Gent)

Over de studiedag:

‘Alcohol maakt meer kapot dan je lief is’; een preventieslogan met een duidelijke boodschap. Toch hebben we nog geen geïntegreerd alcoholbeleid in België.

Noodzakelijk? Zeker. 10 procent van de Belgen kampt met een alcohol- probleem. Slechts één op de twaalf zware drinkers zoekt professionele hulp. Bovendien spreken de ervaringen op de spoedgevallendiensten boekdelen.

Het stopt niet bij alcohol. De Nieuwe Psychoactieve Stoffen of NPS zijn steeds meer aanwezig op (virtuele) drugsmarkten en vallen nu nog buiten de drugswetten. Gebruikers van deze scheikundige variaties van ‘klassieke’ illegale drugs weten vooraf ook niet wat de kwaliteit is van het product dat ze gebruiken.

Het Drugscongres 2016 onderzoekt of de irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs is bewezen.

 

Programma Schrijf in

Programma:

Voormiddag

9u00-9u30:

Onthaal

9u30-9u40:

Verwelkoming -  Prof. Dr. Brice De Ruyver

9u40-10u00:

Inleiding door Minister van Justitie Koen Geens

10u00-10u30:

NPS - Alexis Goosdeel (directeur EMCDDA)

10u30-11u00:

11u00-11u30:

Reflecties rond een (mogelijk) alcoholbeleid en alcoholplan. - Prof. Dr. Lieven Annemans (VUB)

11u35-12u10:

Filosoof-ethische reflecties op het beleid - Ignaas Devisch

12u10-12u45:

Vragen uit het publiek o.l.v. moderator Guy Tegenbos.

Namiddag

12u45-14u00:

14u00-16u00:

Workshop 1: Nu ook in België? Alcoholgebruiksruimtes

Meer info...

Workshop 2: Cannabisteelt: van beeldvorming tot ontmanteling. Multidisciplinaire expertise uit de Lage Landen

Meer info...

Workshop 3: Nieuwe Psychoactieve Stoffen: nieuwe drugs, nieuwe strategieën?

Meer info...

Workshop 4: Virtuele drugsmarkten: offline halen of omarmen?

Meer info...

Workshop 5: Middelengebruik in het verkeer: de terugkerende problematiek

Meer info...

Kies uw workshop

Workshop 1: Nu ook in België? Alcoholgebruiksruimtes

In Nederland bestaan bijna 20 alcoholgebruikersruimtes voor alcoholverslaafden. Het doel is vaak dubbel: overlast verminderen en gezondheid bevorderen. In deze workshop ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse ervaringen: hoe start je een gebruikersruimte? Hoe werkt zo een ruimte concreet? Wat loopt goed? Wat kan beter?

Na een introductie door de 5 sprekers, zorgt speeddating voor de nodige interactie. De workshop eindigt met de reflecties van een Vlaamse ervaringsdeskundige: ‘alcoholgebruiksruimte: zitten wij daar als gebruiker op te wachten’?

Sprekers: Agnes van der Poel, Trimbos: Alcoholgebruiksruimtes in Nederland: wat leert het evaluatieonderzoek

Workshop 2: Cannabisteelt: van beeldvorming tot ontmanteling. Multidisciplinaire expertise uit de Lage Landen

Cannabisteelt is ‘big business’ voor de georganiseerde misdaad. Uit nieuwe schattingen van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving blijkt dat cannabis op de Europese illegale drugsmarkt de meeste waarde vertegenwoordigt. Ook het aantal opgerolde plantages stijgt jaar na jaar. In het Nationaal Veiligheidsplan is de strijd tegen de professionele en commerciële productie van cannabis een prioriteit.

Deze workshop brengt dé experten rond de tafel. Wat komt aan bod? De meest recente beeldvorming (Belgisch en Europees), de financiële benadering en de toenemende bezorgdheid over gezondheids- en veiligheidsrisico’s van illegale cannabisteelt. Er is ook aandacht voor de bestuurlijke aanpak. Hiervoor wordt naar Zuid-Nederland gekeken waar de “Taskforce Brabant-Zeeland” de ‘illegale’ markt grondig verstoort.

Sprekers: Benny Van Camp (expert “Natuurlijke & Synthetische Drugsproductie”, voormalig Commissaris Centrale Dienst Drugs, Federale Gerechtelijke Politie), Wouter Vanhove (Universiteit Gent, Laboratorium voor Tropische en Subtropische Landbouw en Etnobotanie), John Kiers & René Nuijten, (Taskforce Brabant Zeeland (NL)) en Tatiana Kazadi (Universiteit Gent, IRCP).

Workshop 3: Nieuwe Psychoactieve Stoffen: nieuwe drugs, nieuwe strategieën?

Het aantal Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) dat jaarlijks wordt gevonden in België neemt zienderogen toe. In deze workshop staan we kort stil bij een aantal cijfers en trends maar vooral bij de vraag of er nieuwe strategieën nodig zijn vanuit preventie, zorg en handhaving om dit fenomeen van zogenaamde nieuwe drugs (of ‘legal highs’) aan te pakken. Een aantal experts staat stil bij hoe diverse sectoren geconfronteerd worden met NPS en discuteren over hoe het fenomeen van NPS tegen 2020 zal evolueren. Na een introductie rond NPS reflecteren de panelleden rond enkele stellingen en kunnen deelnemers stemmen.

Sprekers: Inge Vinckier (laboratoriumdirecteur– FOD Financiën), Tom Evenepoel (coördinator DrugLijn), Jochen Schrooten (Stafmedewerker Uitgaan VAD), Tessa Windelinckx (coördinator Vlaamse Spuitenruil), Paul Van Deun (Psycholoog / Voorzitter VAD) en Peter Blanckaert (coördinator BMCCDA).

Workshop 4: Virtuele drugsmarkten: offline halen of omarmen?

Virtuele drugsmarkten spelen een steeds grotere rol in vraag en aanbod van (il)legale drugs. Deze creatieve en adaptieve markten zorgen voor lucratieve opportuniteiten en alternatieve manieren om een groot en gevarieerd aanbod aan (il)legale middelen beschikbaar te stellen aan een wereldwijd publiek.

In deze sessie discussiëren we over de risico’s maar ook de opportuniteiten die deze virtuele drugsmarkten inhouden voor hun gebruikers, preventiewerkers, hulpverleners, strafrechtsactoren en beleidsmakers.

Deze sessie verloopt in het Engels.

Sprekers: Prof. dr. Judith Aldridge (University of Manchester), Tony Verachtert (Pompidou Groupe Council of Europe), Commissaris Alain Luypaert

Workshop 5: Middelengebruik in het verkeer: de terugkerende problematiek

België haalt slechte punten voor het rijden onder invloed. Liefst 1 op de 5 Belgen rijdt onder invloed. Niet enkel het gebruik van alcohol, maar ook illegale drugs en psychoactieve medicatie leiden tot veel verkeersongevallen. Zo is het aantal drugsinbreuken in het verkeer verdubbeld in 5 jaar tijd. Verhoogde inspanningen zijn nodig om dit verkeersveiligheidsprobleem aan te pakken. Het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen pleit ervoor om het aantal alcoholcontroles op te voeren. Bovendien zal de minister van Justitie het budget voor speekseltesten verhogen. Deze workshop bespreekt verschillende maatregelen om de strijd op te voeren tegen het rijden onder invloed.

Sprekers: Kathleen Stinckens (politierechter Leuven), Anneleen Poll (BIVV), Prof. dr. Paul Calle (UGent en spoedarts AZ Maria Middelares)

Vragen

Vragen voor de sprekers of betreffende het evenement:

twitter #drugscongres of mail events@politeia.be

Praktische info

Het drugscongres wordt georganiseerd door het ‘Institute for International Research on Criminal Policy’ (IRCP – Universiteit Gent) in samenwerking met Politeia.

Wanneer:Donderdag 10 november 2016

Waar:Het Pand – Gent (Onderbergen 1, 9000 Gent)

Kostprijs:115 euro (incl. btw, lunch, koffiepauzes en documentatie). Studententarief: 55 euro (incl. btw) (op vertoon van studentenkaart 2016-2017).

 

Erkenningen: Baremische opleidingen, IGO en OVB zijn aangevraagd.

Doelgroepen: Politie, hulpverleners, magistratuur, advocaten, preventiewerkers, beleidsmedewerkers…

Hoe geraak ik er?

TramVanaf Station Gent Sint-Pieters: Tram 1, halte Korenmarkt

Auto Parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. De betaalparking bevindt zich op 50 meter van Het Pand.

Inschrijven

Inschrijven kan alvast via www.politeia.be of via mail.

Schrijf hier in

U kan inschrijven tot 3 november.

Vorige edities

Editie 2015 - Van Neerpelt tot Antwerpen: Drugbeleid op maat van de lokale noden