De Studiedag

De zesde staatshervorming heeft een verschuiving van bevoegdheden van het federale naar het regionale en lokale niveau met zich meegebracht. Het drugsbeleid krijgt dan ook vorm en inhoud op lokaal niveau. Daarnaast zijn er internationaal ook interessante ontwikkelingen die hun weerslag hebben op het lokale niveau.

De moeilijke economische situatie zet toenemende druk op de gemeentefinanciën en er dienen prioriteiten gesteld. De vraag is welk effect dit heeft op de integrale aanpak? Enerzijds moet het lokaal beleid zich kunnen aanpassen aan maatschappelijke evoluties, anderzijds moeten we het relatief jonge maar relatief succesvolle drugbeleid van de laatste 10 jaar kunnen consolideren.

Het Drugscongres 2015 biedt praktische antwoorden op lokale noden, van kleine gemeenten tot grote steden.

Programma

Voormiddag

09.00 – 09.30

Onthaal

09.30 – 09.40

Verwelkoming - Prof. Dr. Brice De Ruyver (IRCP, UGent)

09.40 – 10.00

Inleiding minister Vandeurzen.

10.00 – 10.30

Visie Stad Antwerpen - Burgemeester Bart De Wever

10.30 - 11.00

Visie Stad Gent – Burgemeester Daniël Termont

11.00 - 11.15

Vraagstelling Guy Tegenbos

11.15 – 11.45

koffiepauze

11.45 – 12.30

Wie betaalt de rekening? De sociale kost van tabak, alcohol, psychoactieve medicatie en illegale middelen: de eerste resultaten. – Prof. Dr. Freya Vander Laenen

Namiddag

12.30 – 14.00

lunchpauze

14.00 – 16.00

Workshop 1: De doelgroep centraal: schadebeperking en laagdrempelig werken – speeddating

meer info

OF

Workshop 2: Een geïntegreerd lokaal alcohol- en drugbeleid: Kleine gemeenten – grote voorbeelden

meer info

OF

Workshop 3: hoe lokaal is het drugshandhavingsbeleid? Reflectie vanuit de politionele en justitiële praktijk

meer info

Workshop 1: De doelgroep centraal: schadebeperking en laagdrempelig werken

In deze workshop ligt de nadruk op het delen van ervaringen tussen de deelnemers. Na een introductie door de 4 sprekers, zorgt speeddating voor de nodige interactie.

 • Aanklampende zorg voor dak- en thuislozen met een psychiatrische problematiek en/of middelenmisbruik
  - Martine Naets (OCMW Leuven en Mobiele team Leuven)
 • Medische en psychiatrische crisisopvang bij problematisch middelengebruik
  - Dr. Koen Titeca (Psychiater, AZ Groeninge Kortrijk)
 • Preventie en harm reduction op de dansvloer: werken met ervaringsdeskundigen
  - Martijn Onsia (VAD)
 • Prioriteiten voor het lokale harm reduction-beleid, druggebruikers als sleutelfiguren
  - Drs. Louis Favril (IRCP Gent)

Workshop 2: Een geïntegreerd lokaal alcohol- en drugbeleid: Kleine gemeenten – grote voorbeelden

In deze workshop komen verschillende sprekers aan het woord die pertinente antwoorden geven op vragen zoals:

 • Hoe kan een gemeente binnen financieel moeilijke tijden lokale samenwerking opzetten om tot een geïntegreerd lokaal alcohol en drugbeleid te komen?
 • Welke goede praktijkvoorbeelden zijn er?
 • Hoe lokale noden detecteren en omzetten in de praktijk?
 • Wat is er nodig om integratie te bekomen tussen het lokale beleid en het regionale?

Met volgende sprekers:

 • Raf Drieskens, burgemeester van Neerpelt
 • Wim Augustijns (intergemeentelijk preventiewerker TAD Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo)
 • Marc Heremans (drugpunt Rhode en Schelde)
 • Anne Meeus (adjunct-directeur CAW De Kempen)

Workshop 3: hoe lokaal is het drugshandhavingsbeleid? Reflectie vanuit de politionele en justitiële praktijk

Hoe ziet het drugsaanbod er uit in steden als Antwerpen, Gent, Oostende en in Limburg, op de Nederlands-Belgische grens? Zijn er voldoende inzichten op de verschillende schakels van de aanbodketen om pro-actief op te treden? En omgekeerd, wat zijn de neveneffecten van succesvolle opsporings- en bestrijdingsactiviteiten? Welke praktijken kunnen inspirerend werken?

 • Carine Buckens (Substituut, Parket Limburg) , Afdeling Hasselt, Team Georganiseerde Criminaliteit, Referentiemagistraat Drugs
 • Philip Caestecker (Hoofdcommissaris, Korpschef PZ Oostende)
 • Kurt Suykerbuyck (Commissaris - Programmaleider Drugs, PZ Antwerpen)
 • Karel Van Cauwenberghe (Onderzoeksrechter, Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen)
 • Chris Van Gaever (Commissaris PZ Gent) · (Substituut, Parket Antwerpen, Afdeling Antwerpen, Sectie Drugs)
Dit is de inhoud voor de Section-tag ‘sprekers’ voor lay-out

Praktisch

Congres georganiseerd door het 'Institute for International Research on Criminal Policy' (IRCP - Universiteit Gent) in samenwerking met Politeia.

WANNEER?

Dinsdag 17 november 2015 van 9.30 tot 16.00
(onthaal vanaf 9.00). 

DOELGROEPEN?

Lokale besturen | Politie | Justitie | Hulpverleners | Jeugdwerkers | Preventiewerkers | Artsen | Advocaten | Beleidsmedewerkers

PRIJS

€95 (excl.btw), inclusief lunch, koffiepauze en documentatie.

Studententarief: €45 (exlc.btw) (op vertoon van studentenkaart 2015-2016)

AANGEVRAAGDE ERKENNINGEN

Federale politie (baremische opleiding), IGO (magistraten), OVB (advocaten), RIZIV (artsen).

WAAR?

Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

HOE GERAAK IK ER?

Openbaar vervoer: Vanaf station Gent-Sint-Pieters: tram 1, halte Korenmarkt.

Auto: Parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. De betaalparking bevindt zich op 50 meter van Het Pand.

VRAGEN voor de sprekers of betreffende het evenement:

#Drugscongres of events@politeia.be

verslagen